25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras"

Mejniki in izzivi v krasoslovju

Lokacija Mednarodne krasoslovne šole
(1) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna – sprejem
(2) Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2, 6230 Postojna – registracija & znanstveni program (predavanja & posterji)