27. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras"

Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov
(17.-21. junij 2019)

Namen in cilji

Mednarodno krasoslovno šolo "Klasični kras" (MKŠ) prirejamo že od leta 1993. V tem obdobju smo obravnavali številne tematike, povezane z raziskovanjem krasa. Osnovni namen srečanja je predstaviti najsodobnejše raziskave v okviru izbrane teme in spodbujati razprave med udeleženci. Vabljena in tematska predavanja so dopolnjena s predstavitvijo plakatov in ekskurzijami po slovenskem klasičnem krasu.

27. mednarodna krasoslovna šola je posvečena kraški hidrogeologiji, ki je značilna za karbonatne vodonosnike. Ti hranijo znatne količine podzemne vode, ki je pomemben vir pitne vode in predstavlja svojstven življenjski prostor. Zaradi svojih značilnosti je to okolje zelo ranljivo, ogroža ga predvsem onesnaževanje in prekomerno koriščenje vodnih virov. Da bomo kraške vodonosnike bolje varovali, je nujno potrebno poglobljeno znanje o značilnostih toka in skladiščenja vode, njeni razpoložljivosti in sprotno spremljanje kakovosti. Na srečanju se ne bomo posvetili samo ustaljenim metodam hidrogeoloških raziskav, ampak tudi eksperimentom v razvoju, ki zahtevajo uporabo posebnih naprav in razvijajočih se tehnologij.

Cilj srečanja je tudi izmenjava znanj in izkušenj s področja karakterizacije, izkoriščanja in varovanja kraških vodonosnikov. Pričakujemo prispevke, ki bodo spodbudili razpravo o novih konceptih, raziskovalnih metodah in tehnikah, ter prikazali primere dobre prakse z drugih območij po svetu, ki predstavljajo konkretne rešitve specifičnih problemov. Ta dogodek je še posebej posvečen obsežnim in raznolikim izzivom, ki se pojavljajo pri proučevanju posameznih značilnostih kraškega vodonosnika.