26. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras"
Turistične jame in znanost

(ob 200. obletnici odkritja notranjih delov Postojnske jame)

Tema in cilji

Mednarodno krasoslovno šolo (MKŠ) "Klasični kras" organiziramo že od leta 1993. Vsako leto izpostavimo nekoliko drugačno temo, ki pa je vedno povezana z raziskovanjem krasa. Osnovni namen srečanja je predstavitev trenutnega razumevanja krasa v okviru izbrane teme, spodbujanje razprave med udeleženci s pomočjo predavanj, predstavitvami posterjev in tematsko vezanimi ekskurzijami na območju slovenskega klasičnega krasa.

Notranje dele Postojnske jame je Luka Čeč odkril leta 1818. Leto dni kasneje je sledilo uradno turistično odprtje, s čemer se je pričela raba več milijonov let starega, izredno počasi spreminjajočega, ohranjenega in ranljivega jamskega sistema. Že v nekaj desetletjih po odkritju so se v Postojnski jami pričele znanstvene raziskave zlasti na področju paleontologije, biospeleologije in jamskih meritev. Dandanes se srečujemo z dvesto let posegov in posledic turistične rabe s strani 38 milijonov obiskovalcev, različnih upravljanj tekom menjav šestih držav, kar je vključevalo blagostanja in krize, premišljene (monitorirane) in nepremišljene posege, ki se kažejo kot dobre in slabe prakse. Potreba po trajnostnem upravljanju se kaže postopno največkrat pri naraščajočih problemih povezanih z osvetlitvijo, transportom, poškodbami kapnikov, negativnim vplivom na jamske živali in neugodnimi spremembami jamske klime. Po dvesto letih turistične rabe in raziskav imamo dobro priložnost da izmenjamo poglede na dobro in slabo prakso ureditev jame za turizem po svetu in pri tem ovrednotimo pomen znanosti. Lahko trdimo, da so sedanje turistične jame žrtvovane za potrebe ekonomske rabe; nasprotno pa ugotavljamo, da so zaradi obširnosti, ugodne konfiguracije za potrebe turizma, visoke estetske vrednosti in dostopnosti vredne strokovno (znanstveno) podprtega trajnostnega upravljanja, s čemer bodo ohranjene še naprej privlačne v prihodnjih stoletjih.

Izpostavljena tematika 26. MKŠ naslavlja številna področja speleologije, saj so s spremljanjem stanja (monitoring), posledic turistične rabe in usmeritvijo v trajnostno rabo turističnih jam povezane številne znanstvene in tehnične discipline (zlasti geomorfologija, biologija, meteorologija in varstvo narave). Tudi tokrat imamo na MKŠ namen opraviti nekaj ekskurzij v tipične turistične jame in razpravljati o vlogi znanosti pri upravljanju z njimi. Uvodna predavanja bodo vabljena, sledila pa jim bodo najkvalitetnejša predavanja udeležencev. Ker je število predavanj omejeno, ponujamo udeležencem šole možnost predstavitev rezultatov svojega dela - četudi niso neposredno povezani s turističnimi jamami - v obliki plakatov.