25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras"

Mejniki in izzivi v krasoslovju

Program


19. junij 20. junij 21. junij 22. junij 23. junij
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
Dopoldne Predavanja Predavanja Predavanja Celodnevna ekskurzija:
Škocjanske jame - od jame do površinske morfologije
(vodijo: A. Mihevc, N. Zupan Hajna in S. Šebela)
Celodnevna ekskurzija:
Hidrologija, geomorfologija in speleologija porečja Ljubljanice
(vodi: F. Gabrovšek)
Popoldne Predavanja
Posterji
Predavanja
Eskurzija: Turistični obisk Postojnske jame
Eskurzija:
Kraški izvir Rižane in njeno vodozbirno območje
(vodita: M. Petrič in N. Ravbar)
Zvečer Družabni večer
Skrivnosti krasa
Pogostitev

Točen program je od 12. maja 2017 na voljo v 2. obvestilu.