Mednarodno krasoslovno šolo “Klasični kras” (MKŠ) prirejamo že od leta 1993. Šola ponuja okvir v katerem mladi in uveljavljeni krasoslovci iz vsega sveta predstavijo nove raziskave s področja krasoslovja, se družijo in spoznavajo Klasični kras. Vsako leto izberemo vodilno tematiko, katere zgodovino in stanje raziskav predstavijo vabljeni predavatelji, ostali udeleženci pa v obliki predavanj ali plakatov predstavijo svoje nove izsledke. Rdeča nit šole so popoldanske in celodnevne ekskurzije, kjer vodilno tematiko predstavimo na primeru Klasičnega krasa. Zadnja celodnevna ekskurzija je v celoti namenjena splošni predstavitvi najpomembnejših območij Klasičnega krasa.

Tematika 31. MKŠ bodo podatki, njihovo pridobivanje, obdelava in interpretacija. Hiter razvoj merilnih in analitičnih tehnik v tehniki in naravoslovju je prinesel številne nove metode in spoznanja tudi v raziskovanje krasa. Merilne sisteme, ki z veliko prostorsko in časovno ločljivostjo beležijo podatke o kraškem okolju, uporabljamo praktično na vseh področjih raziskovanja krasa: v speleologiji, kraški hidrologiji, geologiji in geomorfologiji krasa ter raziskavah jamske klime in življenja v podzemlju. Posebej pri meritvah v zahtevnem kraškem podzemlju se krasoslovci soočamo s številnimi izzivi, ki jih velikokrat rešujemo na izvirne načine. Specifika kraških okolij zahteva inovativnost tudi pri obdelavi in interpretaciji pridobljenih časovnih in prostorskih podatkov. Udeležence šole tokrat pozivamo, naj nam predstavijo probleme, ki jih srečujejo pri karakterizaciji kraških okolij in rešitve, ki so jih pri tem uporabili.