Inštitut za raziskovanje bo junija 2023 gostil 30. Mednarodno krasoslovno šolo, ki bo posvečena različnim pristopom raziskovanja v krasu in razvoju konceptualnih modelov. Zgodnje študije krasa v Evropi segajo že v 16. stoletje, kjer so bile osredotočene predvsem na pretakanje podzemne vode, večje izvire, reke ponikalnice in ponore ter nekatere jame. V 19. stoletju so se začele uporabljati sodobne znanstvene metode, pri čemer so se mnoge osredotočale predvsem na geomorfologijo in se kmalu razširile tudi na druga kraška področja. Raziskovanje krasa je izrazito interdisciplinarno in je v zadnjih letih močno napredovalo. Študije modeliranja ter konceptualni in računalniški modeli so nam prinesli bogato in sodobnejše razumevanje krasa, speleogeneze, kraških vodonosnikov in ekosistemov.Ker sta raziskovalna metodologija in tehnologija v zadnjem desetletju močno napredovali menimo, da je tema tridesete obletnice krasoslovne šole več kot upravičena izbira.

Vabljeni k sodelovanju!