Vsebina

Mednarodno krasoslovno šolo “Klasični kras” (MKŠ) prirejamo že od leta 1993. V tem obdobju smo obravnavali številne tematike, povezane z raziskovanjem krasa. Osnovni namen srečanja je predstaviti najsodobnejše raziskave v okviru izbrane teme in spodbujati razprave med udeleženci. Vabljena in tematska predavanja so dopolnjena s predstavitvijo plakatov in ekskurzijami po slovenskem klasičnem krasu.

28. mednarodna krasoslovna šola bo posvečena regionalnim raziskavam krasa. Kras je prisoten na večini celin in na območju večine podnebnih tipov. Večina od tega kar poznamo o krasu temelji na regionalnih raziskavah. Te neposredno vplivajo na razvojne izzive v posameznih regijah, po drugi strani pa je njihova veljava v širšem pogledu lahko vprašljiva.  Rezultati regionalnih raziskav so pogosto, a ne vedno, splošno veljavni. Ne glede na vašo temo (geomorfologija, geologija, hidrologija, biologija, speleologija, …) vas vabimo, da predstavite vašo regionalno raziskavo in spodbudite razpravo o rezultatih z vidika njihove veljavnosti na drugih kraških območjih.