Prijava

Registracija udeležencev je možna do 30. aprila 2020.

Poteka le s spletnim obrazcem.

Prijava povzetka

Povzetek predavanja in/ali posterja se oddaja s spletnim obrazcem. Rok za oddajo je 8. marec 2020.

Povzetki naj vsebujejo do 300 besed in naj bodo brez slik, grafov in tabel.