REGISTRACIJA

Na MKŠ se lahko prijavite do 12. maja 2024. Prijave bomo sprejemali le preko spleta na https://iks.zrc-sazu.si/prijava/.

Kotizacija znaša 180 EUR, za diplomske in magistrske študente pa 75 EUR. Kotizacija krije stroške vodiča ekskurzij s knjigo povzetkov, stroške izvedbe ekskurzij, prigrizke in napitke med predavanji ter pogostitve na uvodnem družabnem večeru in zaključnem sprejemu.

ODDAJA POVZETKOV

Uradna jezika MKŠ sta slovenščina in angleščina. Povzetki morajo biti napisani v angleščini in oddani najkasneje do 12. maja 2024. Udeleženci lahko izberejo obliko svoje predstavitve (plakat/predavanje). V primeru presežka predavanj glede na predvidene časovne termine bo organizator predavanja premaknil v predstavitve v obliki plakata. Avtorji bodo o tem pravočasno obveščeni.

Vsi avtorji so lepo vabljeni k objavi svojih prispevkov v obliki znanstvenega članka v reviji Acta Carsologica.

Podelili bomo tudi nagrade za najboljši študentski prispevek. K sodelovanju bodo avtomatsko zabeleženi diplomski in magistrski študentje, ki so poleg prijave na šolo oddali svoj prispevek (predavanje ali plakat).

Če se študent nagradnega natečaja izrecno ne želi udeležiti, to lahko sporoči na kontaktni e-mail naslov organizatorja. Več o nagradah bo navedeno na spletni strani in v naslednjem obvestilu.